Eriksmåla/Åfors samhällsförening | FacebookEriksmåla/Åfors samhällsförening vill

* värna om den gemenskap och goda potential som finns i Eriksmåla med omnejd, samt arbeta för att utveckla denna i syfte att skapa en levande landsbygd.

* värna om vår närmiljö i Eriksmåla/Åfors med omnejd

* verka för att invånare i Eriksmåla/Åfors med omnejd får tillgång till varierad och mångsidig sysselsättning.

 Styrelsen:

Ordförande:  Marie Gunnarsson

Sekreterare:  Lotta Lejon Stenberg

Kassör:          Mariana Svensson

Ledamot:      Dorothee Wiberg, Glenn Wiberg, Anna Linda Gabriel,

                        Linda Persson

Suppleant:    Jan Karlsson, Christian Baem

Revisorer:     Berth Bertilsson, Sara Jonsson