Gästgivaren hade i början av 1700-talet bland annat skyldighet att hålla hästar och att transportera järn från järnbruket i Lessebo till Karlskrona.

Vägkorsningen vid gästgiveriet, kallad Korsvägen, bildade en ganska plan yta,

som blev känd i trakten för sin vägskälsdans på lördagar och på midsommar. 


Den ursprungliga marknadsplatsen sträckte sig ner mot detta vägskäl.

Efter hand togs den öppna marken i anspråk av annat.

Olika sammanställningar tyder på att marknad inte bedrevs i Eriksmåla några år i slutet av 1800-talet.

Kanske var det då som ytan krympte.

När så den nya väg 25 byggdes på 1930-talet krymptes marknadsplatsen ner ytterligare för att hamna enbart sydväst om väg 25. 


När bröderna Alfredsson etablerade bensinmack och bilverkstad här 1953 blev detta område den nyare vägkorsningen.

På den gamla gästgivaregården vid Korsvägen tog Frans och Alma Svensson emot gäster i ”resanderum” in på 1930-talet. 3 Det är inte känt hur tidigt handel bedrevs på marknadsplatsen4 , men det finns tecken som tyder på att marknad bedrivits redan i början eller mitten av 1700-talet. 1840 fick sockenstämman det formella tillståndet från Kungen, om att hålla höstmarknader i mitten av september. Från 1842 hölls även vårmarknader. 1802 hade en marknadsförening börjat gälla. Från denna tid skrevs alla tillåtna marknader in i Kungliga vetenskapsakademiens almanacka. 


Marknadsplatsen hade ursprungligen sannolikt någon form av marknadsstånd i trä, eftersom det talas i protokoll från kyrkostämman om vem som kunde skänka virke. I övrigt lär platsen varit öppen och obebyggd. 

Under en period på 1970- 80-talen fanns en kiosk mitt på marknadsplanen, som därmed blev en mötesplats för bilburna. I anslutning till marknadsplatsen fanns tidigt också den affär som under perioder kallats Skoga, ännu längre tillbaka i tiden kallad ”Väntanslott”. 


Det finns dokumenterat att en ”patron” Olsson var verksam här från slutet av 1860-talet tom 1907. Affären blev under många år socknens största. Härifrån tog många av de mindre handlarna ute i de mindre byarna sina varor, även från grannsocknarna. 5 Byggnaden är delvis densamma som finns kvar idag, även om den är tillbyggd, inklädd, ombyggd och moderniserad. I huset intill fanns bageri och café.

Också denna byggnad finns kvar i ombyggt skick, och används som glasförsäljning till Erikshyttans glashytta.