Eriksmåla är en tätort i Emmaboda kommun i Kalmar län, 

belägen vid korsningen av Riksväg 25 och Riksväg 28 i Algutsboda socken. 

Här finns marknadsplatsen som Vilhelm Moberg omtalade i några av sina böcker.

Filmen "Mitt liv som hund" spelades bland annat in i Eriksmåla. 


Eriksmåla är en ort som växt fram vid en vägkorsning.

Här uppstod en mötesplats med gästgiveri och marknadsplats.

Här utvecklades olika affärer, cykel- och bilverkstäder och bensinförsäljning.

Spår av många av dessa verksamheter finns kvar än idag i vägarnas sträckning och i bevarade byggnader. 


Eriksmåla marknadsplats kom också att bli uppställningsplats för Konga kompani, innan soldaterna gick vidare den 15 mil långa vandringen upp till Hultsfreds slätt.

För soldaterna/knektarna i närområdet började de årliga regementsmötena i Hultsfred,

som gick av stapeln kring månadsskiftet augusti-september, med att man samlades på Eriksmåla marknadsplats.

Här låg trossbodarna och här hölls förberedande övningar med de ca 120 man som ingick i gruppen.


Kompaniets uppställning och avtåg lär ha varit en händelse av stort intresse för barn och vuxna. Enligt ögonvittnen var det livligt med både trummor och sång. 


Stora landsvägen mellan Stockholm och Karlskrona som anlades på 1680-talet var grunden till att Eriksmåla fick gästgiveri. Gästgiveriet syns för första gången på karta 1718. Vägen, som var en trevägskorsning, korsades av vägen mot Lessebo och Växjö samt av den väg som gick parallellt med Lyckebyån, som kom att bli hantverkargatan.